Aktualityvšechny aktuality

rozhovor BPWCR: ANNA AZARI, CO SE DOZVÍTE NA EQUAL PAY DAY 2023?

Equal Pay Day Czechia je největší konferencí o ženách v Česku. 30 osobností řečníků z celého světa přináší nový pohled na témata #equalpay a rovných příležitostí, networkingové příležitosti a největší ženský speed mentoring, na kterém se představí 70 inspirativních mentorek. S potěšením oznamujeme, že svou účast na letošním ročníku potvrdila i J. E. Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael. Rozhovor připravila Linda Štucbartová.

Vážená paní velvyslankyně, děkujeme za exkluzivní rozhovor pro organizaci Business Professional Women v rámci akce Equal Pay Day.  Cílem konference je upozornit na existenci rozdílů v odměňování žen a mužů, které v současné době v České republice dosahuje 16 %.  Jaká je situace v oblasti rovného odměňování v Izraeli?

Situace v Izraeli se může zdát jako trochu horší, mám k dispozici údaje z Izraele z roku 2021 a ženy v průměru dostávaly 83 % platu ve srovnání s mužskými protějšky.  Část rozdílu vychází z toho, že muži jsou placeni za práci přesčas.  Dlouho jsem pracovala ve státní správě a podle zákona by měl být plat pro muže i ženy stejný.  Ve skutečnosti však odměňování není založeno na výsledcích, ale spíše na celkovém počtu hodin strávených v práci.  Podle některých studií tráví muži v práci asi o 14 % více času, což rozdíl v odměňování dále zvyšuje.  

Podělím se o své zkušenosti z izraelského ministerstva zahraničních věcí.  Žena musí odvádět stejný výkon jako muž na stejné pozici. Nemá čas na to, aby si vyměňovala názory při postávání u kávovaru, nemá čas na společenské události a navazování kontaktů večer, musí dokončit práci včas. Nejenže dostává nižší plat, ale přichází i o společenská setkávání, která jí mohou pomoci v kariérním postupu.  

Je zajímavé počítat rozdíly v odměňování žen a mužů pouze meziročně. Jako diplomatka bych asi neměla sdílet následující postřeh.  Pokud jde o Českou republiku, zaznamenala jsem fenomén nejdelší mateřské dovolené na světě, která ovlivňuje příjem ženy mnohem déle než jen po dobu samotného trvání, protože má vliv i na výši důchodů. Proto bychom měli spíše dělat srovnání příjmových rozdílů mezi muži a ženami v průběhu celého života.  V tomto případě se domnívám, že výsledky pro Česko by byly mnohem horší než pro Izrael.

Vedle tzv. „gender pay gap“ se na konferenci Equal Pay Day diskutuje aspekt tzv. „respekt gap“. Diskriminace se netýká jen peněz, ale také rovného zacházení a příležitostí. Z našich rozhovorů vím, že Izrael se otázce rovného zacházení velmi věnuje.  

Nešla bych tak daleko, abych řekla, že se Izraeli podařilo tento problém vyřešit.  Dokonce i skandinávské země, které jsou v oblasti ochrany žen nejvyspělejší, se s tímto problémem stále potýkají. Izraelská vláda však prohlásila rovnost žen a mužů za jeden ze svých cílů.  Bez takového rozhodnutí shora nelze mnoho dosáhnout. Na každém ministerstvu a v každém vládním úřadu je vyhrazena konkrétní osoba odpovědná za rovnost žen a mužů.  Na vrcholu pyramidy je osoba odpovědná za dohled nad rovností žen a mužů přímo v úřadu předsedy vlády.

Nyní opět uvedu příklad z izraelského ministerstva zahraničních věcí. Existují dva zásadní úkoly, které má příslušný úředník, zpravidla se jedná o úřednici, pro rovnost žen a mužů, na starosti. A ještě dodám, že dotyčná osoba musela absolvovat speciální školení v dané problematice. První otázka se týká případných stížností na sexuální obtěžování.  Izraelské zákony o sexuálním obtěžování patří k nejpokrokovějším na světě a jsou velmi tvrdé.  Podle nařízení nelze stížnost na sexuální obtěžování jen tak zamést pod koberec.  Každý nahlášený případ musí být prošetřen.  Rovněž je nutné informovat příslušné osoby o probíhajícím vyšetřování.  Nemůžete si dovolit provést vyšetřování a pak zjistit, že dotyčný byl mezitím jmenován velvyslancem.  Každé vyšetřování je buď předloženo policii, orgánu pověřenému ministry vlády, nebo je prokázáno, že k žádné újmě nedošlo. Vidíte tedy, že každý případ je velmi důkladně prověřován. 

Druhou záležitostí, kterou se zabývá úředník pro rovnost žen a mužů, je účast ve jmenovacích komisích. Jelikož se izraelská vláda snaží prosazovat jak ženy, tak menšiny, podle zákona platí, že pokud máte dva lidi s podobnou kvalifikací, měli byste do funkce jmenovat právě zástupce menšiny.