Terézia Jacová

Investment Manager Neulogy Ventures
Spoluzakladatelka LUMUS Investment Collective

Propojení na LinkedIN

Od roku 2020 je spoluzakladatelkou Lumus Investment Collective, investičního klubu pro ženy, které investují do technologických startupů.

V roce 2014 nastoupila do týmu Neulogy Ventures a podílela se na všech fázích raného rozvoje společností a správy portfolia.

Vedle práce v Neulogy Ventures se pravidelně účastní místních start-up akcí jako mentorka nebo členka poroty. Terezia jako externí expertka posuzuje podnikatelské záměry v rámci programu Horizont 2020, dříve EIC akcelerátor, největšího programu EU pro financování výzkumu a inovací.

Své profesní zkušenosti získala jako stážistka v oddělení Institutional Relations ve společnosti Sustainalytics v Nizozemsku a analytické dovednosti si zdokonalila v jedné zajišťovně na Slovensku.

Terezia má bakalářský titul z The Hague University of Applied Sciences a magisterský titul na IMC Krems.

V rámci konference povede kulatý stůl Women Business Angels za účasti zkušených andělských investorek.

Cílem je popsat situaci na dnešním trhu, upozornit na specifické otázky investorek a sdílet zkušenosti
a doporučení pro budoucí andělské investorky a podnikatelky.

Účastnice kulatého stolu: Terézia Jacová, Andrea Ferancová Bartoňová a Eva Hlavsová