Petra Sofie Haken

Odborná garantka projektu Rovná odměna, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Téma mentoringu:
Chcete vytvořit kvalitní tým? Víte, jak nastavit odměňování tak, aby bylo férové?

Pátek 12.4.2024

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoring
Vstupenky
Téma:  Chcete vytvořit kvalitní tým? Víte, jak nastavit odměňování tak, aby bylo férové?

Podíváme se na to, kde a kdy nejčastěji vznikají rozdíly ve výdělcích mezi muži a ženami ve firmě. Ať již jde o firmu soukromou, nebo státní či veřejnou instituci. Jak pracovat s celým týmem tak, aby byli všichni zaměstnaní hodnoceni skutečně podle toho, jak náročnou práci vykonávají? Jak zjistit, kde jsou případné díry a šedá místa? Na všechny tyto otázky budeme hledat odpovědi s pomocí nástroje Logib, který umožňuje důkladně rozkrýt možné rozdíly ve výdělcích žen a mužů a odkrýt i skryté trendy, které je pak možné napravit. Přijďte se inspirovat a nastavit férové odměňování ve své firmě!

O mně

Již od svých studií mám potřebu měnit svět a realitu kolem sebe. V současné době se věnuji tématu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Tedy zejména možnosti žen dosáhnout férové odměny za vykonávanou práci podle její náročnosti. A možnosti mužů být více se svými dětmi a rovnoměrně rozložit práci a péči mezi oba rodiče. Jsem expertkou na rovné příležitosti žen a mužů nejen na trhu práce. Vadí mi, že oblast péče a vzdělávání je stále podhodnocená a ženy nedostávají adekvátní výdělek za náročnou práci, kterou dělají.

Aktuálně pracuji na systémových změnách na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci projektu Rovná odměna.
Zajímá mě také oblast školství, do které občas nakouknu jako lektorka a vyučující. Baví mě zejména historie a vývoj lidstva a jeho kultur po celém světě. Velkou inspirací jsou pro mě ženy a muži, kteří se zasadili o to, aby šance mužů a žen byly vyrovnané.
Žiji v malé obci v prstenci kolem Prahy a snažím se přispět ke zlepšování komunitního života a vedu malou obecní knihovnu.

Co pro vás znamená slovo “příležitost”?

Možnost objevit v sobě skryté kvality, poznat nepoznané a skryté. Prostor a způsob růstu a vývoje.

Co byste popřála Equal Pay Day k 15. narozeninám?

Radost ze vzájemného setkání a sdílení žen a posilování jejich motivace, aby vstupovali do rozhodovacích rolí a tím měnily podmínky i pro ostatní ženy a muže, které mají kolem sebe.

Jaká příležitost vám změnila život?

Práce pro jednu mezinárodní firmu, která mi otevřela pestrý a bohatý svět velmi zkušených a zralých lidí, s nimiž byla radost spolupracovat.

Jakou příležitost jste propásla?

O žádné nevím. Když něco neudělám, tak to má důvod a zpětně jsem se naučila nelitovat chyb.