Představte se prosím v 5 větách

Moje první stavba, ke které jsem přiložila ruku k dílu ještě jako dítě školou povinné, bylo rozvojové centrum pro děti bez domova. Od té doby jsou pro mne stavby i lidský rozvoj číslo jedna. Ve stavebnictví se pohybuji již 10 let. V současné době jako stavební a technický dozor investora. I přesto, že jsem žena, miluji techniku, ale zároveň mne to vždy táhlo k psychologii. Propojením těchto dvou směrů s mnohaletým studiem improvizačního divadla vznikla firma Nandaru, která pomáhá týmům i jednotlivcům dosáhnout svých cílů. V současné době se soustředím jak na domácí, tak i zahraniční trh.

Kateřina Nováková

Jednatelka Nandaru s.r.o.

„Vytvoř si svět, ve kterém ti bude opravdu dobře.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Když přicházíme do firem, jsme vedením obeznámeni s tím, jak nadstandardně dobrou mají firemní kulturu. Ale skutečnost je bohužel jiná. Firma hnaná soutěživostí a individualismem každého zaměstnance není rozhodně ta, kde bych já chtěla pracovat. A proto je důležité na firemní kultuře začít pracovat, a to od řadových pracovníků po generální ředitele.

Co si z konference chcete odnést?

Protože mým celoživotním hnacím motorem jsou lidé, věřím tomu, že i na letošním ročníku potkám mnoho inspirativních žen i mužů, kteří mě přimějí se zamyslet, poučí mne svými zkušenostmi, pozlobí svými názory a hlavně posunou zase o kousek dál.

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Ráda bych ženy motivovala k tomu, aby je nedržel strach zpátky a uměly vyjádřit svoje potřeby. Zároveň bych ráda otevřela téma, které se mne v současné době dotýká nejvíce – práce a mateřství generace Y. Kvůli velkému individualismu ve vztazích ženy bojují s tím, zda kariéra nebo děti. Věřím tomu, že se změnou firemní kultury dokáží zaměstnavatelé vyjít vstříc a podaří se obojí skloubit.