Jana Černoušková

Expertka pro rozvoj lidí a organizací, JKONCEPT s.r.o.

Téma mentoringu:
Masterclass charismatické komunikace

Pátek 12.4.2024

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoring
Vstupenky
Téma:  Masterclass charismatické komunikace

Prezentování – Vyjednávání – Efektivní Komunikace. Přítomnost – Vřelost – Schopnosti. Motivace – Oceňování – Nepodceňování se.

Co chci, umím říct, co nechci, umím říct.
Charismatická komunikace je důležitá v každém věku, pozici či roli. Charisma je moje ideální osobní cesta bez stereotypů. Masterclass pragmaticky nastartuje Vaši schopnost charismatické komunikace. A proč je to důležité? PROTOŽE JE TO DŮLEŽITÉ!

Co je u mě nového a co nového připravuji

Programy pro rozvoj nejen firemního, ale také školního leadershipu.
Programy podporující pochopení témat gender, diverzita, ESG a umí na míru vtáhnout do interní komunikace a kultury firem, organizací.
Stále více pracuji jako moderátorka veřejných či firemních akcí zaměřených na témata firemní kultura, rovné příležitosti, ESG.

Co pro vás znamená slovo “příležitost”?

Výzvu, že dokud žijeme, máme nejen možnost, ale snad i povinnost vnímat příležitosti kolem nás. Negetivní jevy se snažit změnit a pozitivní posilovat nejen svou prací, ale třeba i oceněním.

Co byste popřála Equal Pay Day k 15. narozeninám?

Mnoho nadšených sympatizantů a sympatizantek, které si užijí nejen krásné dny, ale energii z konference využijí jako příležitost pro pozitivní změny.

Jaká příležitost vám změnila život?

Rozhodnutí vzít svůj profesní život, znalosti a osobnost do vlastních rukou a odstartovat podnikání.

Jakou příležitost jste propásla?

Pracovní cestu do USA, zaměřenou na jednu část mé expertízy, genderové téma – postavení žen ve společnosti. Expertně jsem byla 100% připravená, podrazila jsem samu sebe v nesebedůvěře ve své jazykové dovednosti – kde jsem také od sebe očekávala 110%, takže jsem to rovnou vzdala. Samozřejmě zbytečně. Podruhé už stejnou chybu neudělám 🙂