Představte se prosím v 5 větách

Pracuji více jak 18 let v plynárenství, více jak 10 let jako jedna z mála žen ve vedení společnosti řídím technický úsek.

Vystudovala jsem ČVÚT fakultu stavební a stavebnictví jsem věrná dodnes, i když dnes nejsou mým oborem budovy, ale podzemní stavby inženýrských sítí.

Vedle své pracovní cesty jsem si prošla i výchovou dvou synů, kteří jsou dnes již dospělí. A tak vím jak náročné je skloubit roli manažerky a matky.

Dagmar Ledererová

Ředitelka investiční výstavby, GridServices s.r.o. – člen skupiny innogy

„Nestahuj kalhoty, když brod je daleko.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Skoro každý člověk v produktivním věku stráví téměř jednu třetinu svého času spánkem a druhou třetinu v zaměstnání, a tak jej významně ovlivňuje firemní kultura zaměstnavatele, pro kterého pracuje. Ovlivňuje zejména jeho názory, chování, hodnoty i postoje a ty si přenáší i do svého soukromého života. Proto pokládám firemní kulturu za důležitou a myslím si, že skrze ni lze měnit a posouvat názory lidí ve společnosti.

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Proto, aby ženy mohli řídit i ryze technické procesy ve firmách, se nemusí stát „chlapem“, ale mohou svým chováním a příkladem měnit názory, standardy a hodnoty firmy. To znamená, že ovlivňují úroveň firemní kultury a i úroveň postavení žen ve firmě.

Co si z konference chcete odnést?

Zajímavé zkušenosti a názory jiných lidí, které mě budou inspirovat.