Taťána Gregor Brzobohatá

Předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci

Taťána G. Brzobohatá je jediná světová vítězka Miss World z České republiky. Jedna z mála osobností, která se zaměřila na podporu seniorů. Tímto zaměřením je fenoménem své doby a mladé generace. Byla označena organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) za lídra mladé generace. Je předsedkyní správní rady Nadace Krása pomoci, která podporuje 10 let seniory. Její nadace stojí za projekty „Doma bez obav“ nebo „Stařešina do každé korporace“. Nadace Krása pomoci podpořila v celé ČR moderní sociální služby pro seniory částkou přesahující 30mil. Kč. Kromě práce v komerčním businessu, se dlouholetě věnuje poznávání a objevování tajemství cyklu života, přírody, astrologie, zdravého životního stylu a mentoringu. V současné době zastupuje český neziskový sektor v OSN a je ambasadorkou SDG’s (Cílů udržitelného rozvoje).

„Věřím, že ženská síla pomůže změnit svět k lepšímu.“ 

Téma: Role žen k naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN 2030

Proč pouze peníze nedají to pravé naplnění, jak zůstat sama sebou v macho světě, co znamená práce pro Krásu pomoci a jak přispívat k naplnění Cílů udržitelného rozvoje Osn 2030.
O tom všem si spolu budeme povídat.