aktualita

Největší konference na podporu žen, UN Women právě probíhá v NY a má své české zástupce.

By 19. 3. 2018 No Comments

Podpora žen se státům vyplatí!

OSN je obrovská organizace, která hraje zásadní roli v pomoci rozvojovým státům a také v pomoci v konfliktních oblastech. Je ale důležitá i z dalšího důvodu. Nabízí prostor pro setkání a debatu mezi zástupci všech členských států. A to obzvlášť v dnešní době hodně znamená.

Aktuálně v New Yorku, v hlavním sídle OSN, probíhá zasedání Komise o postavení žen, UN Women. Je to největší akce na půdě OSN hned po zasedání Valného shromáždění. Letos se ho účastní také ambasadorka SDGs, aktivistka a Miss World, Taťána G. Brzobohatá, která bude také součástí páteční konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ.

Společně se zástupci České republiky, Švédska a UN Women hovořila na důležité aktuální téma participace a postavení žen.

Taťánin příspěvek se jako zástupce nevládní organizace týkal především žen v neziskovém sektoru, ale dotkl se také rozdílu v platech mezi muži a ženami a důležitosti podpory neziskovek, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů. „V ČR je rozdíl mezi platem muže a ženy 22 %, to je druhý nejhorší výsledek v EU. Měli bychom primárně bojovat se stereotypy o mužské a ženské roli na pracovním trhu a zároveň posilovat sebevědomí žen, aby samy věřily, že si zaslouží stejné ohodnocení, jako mají muži,“ říká předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci.

Proto jsou podle ní důležité také neziskovky, které se právě rovnými příležitostmi zabývají. „Vím, že je teď moderní zpochybňovat roli genderových neziskovek a vlastně neziskovek obecně. Od některých politiků zaznívá, že je lepší přesunout dotace z této oblasti raději do sportu. Považuji to za velmi smutné, protože si co se týče rovných příležitostí žen a mužů nevedeme v porovnání se západními zeměmi vůbec dobře. Přitom tato investice se ekonomicky vyplatí,“ dodává.

A průzkumy jí dávají za pravdu. Například McKinsey Global Institute odhaduje, že snížení globálního rozdílu v odměňování žen a mužů by mohlo vést k nárůstu ročního hrubého domácího produktu o 12 bilionů USD. Kanada letos ve svém rozpočtu investuje do podpory rovných příležitostí rekordní sumu a přidávají se i další země.

Jako kritik dotací pro genderové neziskovky vystoupil v prosinci minulého roku například poslanec za ODS Jakub Janda, který navrhoval přesunout prostředky právě do sportu. Česká ženská lobby ve své zprávě uvádí, že loni šly na sport přes 4 miliardy korun, zatímco na podporu rovných příležitostí 7 milionů.

Taťána a OSN:

Taťána se konferencí a pracovních akcí v OSN účastní pravidelně od roku 2015. Nedávno vystoupila s motivačním projevem na ECOSOC Youth Forum 2018 pro mladé lídry a influencery z celého světa. Od minulého roku je SDGs ambasadorkou a aktivně se podílí na propagaci tzv. Cílů udržitelného rozvoje v ČR a zastupuje český neziskový sektor v OSN. Vede 10 let vlastní neziskovou organizaci, Krása pomoci, která podporuje sociální služby v domácnostech seniorů a zabývá se stárnutím populace, demografickými změnami a jejich dopady.

Na projev Taťány se můžete podívat ZDE.