Příležitost

15. ročník prestižní mezinárodní konference pořádané organizací Business & Professional Women CR z.s., která se v čele s prezidentkou organizace Lenkou Šťastnou, nepřetržitě a cílevědomě věnuje hledání odpovědí na otázky a výzvy spojené s rovností žen a mužů ve společnosti, profesi i rodinně.

Právě podtitul PŘÍLEŽITOST nese 15. ročník, jejímž prvotním posláním je šíření povědomí a hledání důvodů a řešení jednoho z projevů nerovnosti v profesní sféře – nerovného odměňování žen a mužů – gender pay gap.
Smysl konference jde však i dál za toto podstatné téma tak, aby pro zúčastněné byl dnem konkrétních faktů, inspirativních příběhů o krocích, které je třeba realizovat, role model, příkladů excelentní praxe a diskusí o tom, jak co nejlépe nastavit prostředí osobní, organizační, firemní, podnikatelské, celospolečenské, které bude schopné jednat a rozhodovat bez stereotypů a za patřičné účasti žen, ale i mužů, kteří vidí téma rovnosti a společenské zodpovědnosti jako téma současnosti a budoucnosti.

Koupit vstupenku
Témata, která budou součástí konference

🎯 GENDER PAY GAP
data, fakta, nové výzvy pro firmy (legislativa), příklady dobré praxe jak toto téma ve společnosti i organizacích zpracovat a proč se jím zabývat
🎯 REMOVING BARRIERS
stereotypy a očekávání, která vstupují s lidmi na trh práce, také specificky vůči ženám či různým věkovým kategoriím a způsoby jak tyto bariéry, které brání příležitostem růstu odbourávat
🎯 GENDER SMART SOLUTIONS
příběhy, příklady dobré praxe a důvody, proč se tímto zabývat a jak mohou být chytrá řešení součástí chytré a efektivní firemní kultury a HR budoucnosti
🎯 BUILDING AND PROTECTING HUMAN, WOMAN CAPITAL
lidé jsou klíčem k úspěchu, jak úspěšně pracovat s lidmi
🎯 CAREER DEVELOPMENT
osobní cesty žen a mužů a jejich kariérní cesta, jak podpořit ženy v budování kariéry, tak aby přirozeně docházelo k narovnávání situace extrémně nízkého zastoupení žen ve vedoucích pozicích a top managementech firem a institucí
🎯 FUTURE AND OPPORTUNITIES
výzvy a příležitosti při prosazování rovných příležitostí a dopady, pakliže budeme na toto téma rezignovat nejen v osobní, ale také v ekonomické rovině
🎯 CREATE IMPACT TOGETHER
spolupráce je klíčové slovo a je důležité budovat odolnost, viditelnost a formulovat témata, která mohou mít celospolečenský dopad
🎯 CREATING MORE AND BETTER JOBS for ALL
příležitost, která je na pořadu dne a je nutnou výzvou také pro rozvoj ekonomik, včetně ekonomicky české. Jak do této příležitosti a výzvy umíme zahrnout ženy?

Zajímá nás partnerství
Energize for full potential

Ve vstřícné atmosféře, neformálně a profesionálně.

BEZ POWER POINT PREZENTACÍ
BEZ ŠKROBENOSTI

pro ženy, kterým představí další úspěšné ženy i muže
pro muže, kterým více, než kterákoliv jiná konference představí pohled žen.
pro všechny, kteří chtějí skvělý zážitek

KONFERENCE, KTERÁ PROPOJUJE BYZNYS, SPOLEČENSKÁ TÉMATA A OTEVÍRÁ PROSTOR KE ZMĚNÁM, protože vždy je co měnit k lepšímu.

Jak to na akci probíhá?