všechny aktuality

Jak vypadají dny EPD v Evropě? II. díl

21. března 2014 BPW Německo zorganizovalo akce, prostřednictvím kterých informovalo o částečných úvazcích a jejich vztahu k jednotlivým životním etapám. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Německá konfederace odborových svazů) uspořádala v různých německých městech demonstrace, na kterých upozorňovala na platovou nerovnost mezi pohlavími.

Na Slovensku zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Equal Pay Day 30.3.2013, během kterého byly rozdávány letáky ohledně rozdílných platů žen a mužů.

Španělsko pořádá EPD od r. 2010 vždy 22. února, u příležitosti kterého Ministerstvo sociálních věcí, zdraví a rovnosti např. vytvořilo logo, známky a vydalo loterijní tikety s designem upozorňujících na tuto akci. Současně organizace UGT publikovala zprávu o rozdílnosti v příjmech podle pohlaví.

Organizace BPW Švédsko pořádá EPD od r. 2011. Ve Švédsku také od r. 2012 organizace Švédská ženská lobby pořádá rozsáhlou kampaň na zvýšení povědomí o platových rozdílech mezi muži a ženami. Hlavní motto, které oběhlo internet, znělo: „Od 15:51 ženy pracují zadarmo. Je čas, aby dostaly zaplaceno za celý den!“.

Švýcarsko od r. 2005 zavedlo na široké platformě možnost pro firmy, aby mohly být označeny jako férové v přístupu k platům mužů a žen. Ocenění firmy získají na základě vyhodnocení platů, které neprokáže rozdíl v přístupu k mužům a ženám v platech. Firma, která toto ocenění získá, jej může použít např. při inzerci na volná místa a pro svoji propagaci.

Velká Británie již od r. 2009 pořádá EPD Fawcett Society. Termín EPD se každý rok ve Velké Británii mění, podle toho, kdy ženy už – v porovnání s muži – ten rok nevydělávají za stejnou práci peníze. Průzkum zde provedený upozornil nejen na ještě větší rozdíl v platech v určitých sektorech, ale také na to, že ženy jsou hůře placeny za práci na částečný úvazek.