všechny aktuality

Jak vypadají dny EPD v Evropě? I. díl

Stránky Evropské komise při Evropské unii přinášejí informace o tom, jak probíhají v jednotlivých členských zemí EU akce Equal Pay Day (EPD) – Den rovnosti platů. Tato akce má za cíl upozornit na rozdíly platů mužů a žen, které se liší ve všech zemích EU. V mnoha zemích se na organizaci akcí podílí, nebo je přímo organizuje, místní organizace BPW. Je tomu tak například v Estonsku nebo Švédsku – a samozřejmě také v České republice!

V České republice proběhne v dubnu 2015 již šestý ročník! Neškodí si připomenout, jak vypadaly předcházející ročníky v ČR i v dalších zemích.

První zemí, která v rámci EU začala organizovat EPD, byla Belgie. Bylo to v r. 2005, a od té doby probíhá každoročně. Kampaň upozorňuje na nerovnost v platech, někdy i prostřednictvím kontroverzních prostředků (vč. např. videoklipů, které naleznete na webu EPD BE). Organizátorem je Fédération Générale du Travail de Belgique.

V Rakousku mají EPD dokonce dva – tradiční s jarním datumem, a na podzim je to den, kdy muži vydělají tolik, kolik ženy za celý rok za práci na plný úvazek. I zde akci organizuje BPW a doprovází je další aktivity, které upozorňují na tuto problematiku.

V Estonsku se v r. 2013 zaměřili, mimo tradiční akce, na podporu a rozvoj informovanosti zejména mezi mladými lidmi, a do budoucna se chtějí věnovat sběru názorů a zkušeností lidí se zaměřením na transparentní a rovný přístup v platovém hodnocení.

První ročníky EPD proběhly v r. 2013 např. v Portugalsku a Lotyšsku.

 

Zdroj