Prazdroj

Zastoupení žen v managementu Plzeňského Prazdroje

Zastoupení žen v managementu Plzeňského Prazdroje se v posledních šesti letech téměř zdvojnásobilo

Originalita, talent, vášeň a odhodlání jsou vlastnosti, které provází Plzeňský Prazdroj více než 170 let. Lídr českého pivního trhu si váží svých lidí, jejichž práci oceňuje celý svět, a je otevřený všem, kdo se chtějí podílet na pokračování tradice založené již v roce 1842. Receptura spodně kvašeného ležáku Pilsner Urquell se od doby sládka Josefa Grolla nezměnila, a na to jsou v Prazdroji hrdí. Změnily se ale podmínky, ve kterých dnes lidé pro pivovar pracují, a také už v něm není pivovarství výsadní doménou mužů jako dříve.

V Prazdroji není diverzita pouhým slovem

Plzeňský Prazdroj zaměstnává přímo ve svých čtyřech pivovarech, obchodně-distribučních centrech a kancelářích téměř 2 000 lidí. Díky firemní politice, která se již při náboru zaměstnanců a poté při rozvoji soustředí na diverzitu, vzrostl například počet žen zastoupených v managementu Prazdroje dvojnásobně. Mandikova Drahomira„Férové odměňování, rovné příležitosti mužů a žen, bezpečné, zdravé a antidiskriminační pracovní prostředí jsou v Prazdroji skutečností,“ shrnuje Drahomíra Mandíková, členka představenstva a ředitelka firemních vztahů.

V roce 2013 byl Prazdroj jeden z prvních iniciátorů a později signatářů memoranda Diversita 2013. Dokumentu, který zavazuje firmy k tomu, aby zajistily otevřenost pracovních možností pro obě pohlaví, zejména jejich vyvážené zastoupení při náborovém procesu, a k podpoře žen v jejich kariérním rozvoji. Firmy by měly zajistit například mentoringové programy, koučovací výcviky a vytváření sítí pro sdílení zkušeností.

V loňském roce se Prazdroj připojil k více než 7 tisícům zaměstnavatelů po celé EU. Podpisem Evropské charty diverzity se zavázal k zavádění nástrojů diverzity managementu a napojení diverzity na strategii firmy a obchodní výsledky.

Do pivovaru z rodičovské dovolené snáze – i díky příspěvku

(nebo Ani rodiče malých dětí nepřijdou o místo či možnost růstu)

Míra zaměstnanosti žen s dětmi do šesti let je v České republice podle studie Institutu IDEA vůbec nejnižší v celé Evropské unii. Ve srovnání s Belgií, kde je naopak nejvyšší, jde o rozdíl 41 procent. „Mnoho pečujících rodičů by se chtělo vrátit do zaměstnání dříve, než jejich dítě dosáhne věku, kdy může být přijato do státní školky. Nechtějí na dlouho přerušit kariéru, ale soukromá předškolní péče je finančně náročná, což jim brzký návrat do práce komplikuje,“ popisuje situaci rodičů malých dětí na pracovním trhu Drahomíra Mandíková. Plzeňský Prazdroj se rozhodl své zaměstnance ve snaze o včasný návrat z rodičovské dovolené podpořit a kromě pružné pracovní doby, zkrácených úvazků nebo možnosti práce z domova, jim vypomáhá i příspěvkem až 6000 korun měsíčně na zajištění odpovídající péče o děti.

Zaměstnanci mohu sami navrhnout, jak diverzitu posunout dál

Sladění práce a rodiny se ale Prazdroj snaží usnadnit svým lidem i jinými způsoby. Udržuje například kontakt se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené prostřednictvím různých neformálních setkávání a pravidelným informačním newsletterem o důležitých událostech ve společnosti. Pro udržení profesní zdatnosti nabízí rodičům řadu užitečných školení. V plánu je rozšíření nabídky v oblasti sociální péče o rodinné příslušníky, a protože je vždycky co zlepšovat, v současnosti se vyhodnocují výsledky ankety mezi zaměstnanci Prazdroje zaměřené na další možnosti, jak ještě podpořit work-life balance.