9. ročník Equal Pay Day opět podpoří Nadaci Archa Chantal a navazuje tak na úspěšnou spolupráci z roku 2013 a 2016.

Výherní tombola bude probíhat na akci po oba dva dny.

Pokud chcete i Vy podpořit Nadaci Archa Chantal, jejíž ambasadorkou je paní Chantal Poullain, věnujte nám dárky do tomboly již nyní.
Své dary prosím pište na email sekretariat@equalpayday.cz. Výtěžek z tomboly předáme slavnostně paní Poullain v sobotu odpoledne.

Všem dárcům děkujeme za podporu a zde je přehled nejlákavějších cen, které můžete vyhrát!

  • Dárkové vouchery, víkendové pobyty, věcné ceny, poukazy na služby, vstupenky, dárkové balíčky, apod.
  • Vaše dary i odkaz na Vaši společnost uvedeme v tomto seznamu

Nadace Archa Chantal

byla založena 11. června 1993 z iniciativy paní Chantal Poullain-Polívkové, Francouzky, která u nás žije již řadu let. Život paní Chantal – to je plno barev a lásky, a protože láska patří hlavně dětem, rozhodla se vytvořit nadaci Archa, která je pro ni symbolem pomoci a záchrany. Filozofií Nadace Archa Chantal je humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí. Čtěte celý článek….

Cíl nadace :

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Dosažení co nejrychlejšího léčebného výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě – lékař – rodiče.

K dosažení cílů, nadace zajišťuje :

  • opravy a úpravy dětských zdravotnických zařízení s důrazem na jejich výtvarné pojetí, výzdobu obrazy a sochami
  • vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební elektronikou
  • rozvoj vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti