Equal Pay Day

gpg in eu

Equal Pay Day neboli Den rovnosti odměňování je celosvětovou akcí s dlouholetou tradicí, která se koná z důvodu platové nerovnosti mezi muži a ženami.

Česká republika má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen) v EU – celých 22,5 % oproti unijnímu průměru 16 %. Druhá pozice od konce z ČR dělá celkem zaostalou zemi a proto je nutné nastartovat veřejnou diskuzi.

Ženská práce je dlouhodobě podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích. Mezi další příčiny patří netransparentní odměňování, nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny a stereotypní volby povolání u žen i mužů.

Také výkon neplacené práce a péče ženám často brání více participovat v placené práci a snižuje i jejich mzdy.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35-49 lety (27-30 %), kdy na ženy nejvíce dopadá péče o děti. I přesto, že je ve věkové kategorii 30–34 let více vysokoškolaček (36 %) než vysokoškoláků (25 %).

Vůbec nejvyšší GPG, neuvěřitelných 50 %, je ve finančním sektoru. Rozdíl představuje 33 432 Kč měsíčně a přes 400 000 Kč ročně.

GPG negativně ovlivňuje životy jednotlivých žen i mužů, ale také životní úroveň celých rodin včetně dětí a fungování celé společnosti. Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů.kroll_gender_equality_homepage

Více se můžete dozvědět v hloubkové analýze statistik a mezinárodního srovnávání, v české studii „Aktuální rozdíly v odměňování žena a mužů v ČR„.

Další informace dokládá také animace od Evropské komise, která se tímto tématem začala intenzivně zabývat.

Equal Pay Day vychází každý rok na jarní měsíc březen, který výpočtem souvisí s rozdílem 22%. V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

Z webových stránek Evropské komise

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Equal Pay Day v České Republice

23032470_1854905624539171_6566854583605097104_n

Každý rok na jaře pořádáme konferenci Equal Pay Day – Ženy sobě, které se pravidelně účastní tisíce žen a dozvídá se cenné informace a praktické rady, jež mohou uplatnit při budování své kariéry a slaďování.

Proč akci pořádáme?

  • chceme podpořit ženy v jejich ekonomické nezávislosti
  • chceme pro ženy stejná práva a podmínky
  • podporujeme ženy, aby si více věřily
  • probouzíme v ženách sílu a nabíjíme je energií

Symbol akce

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

Na úspěšné minulé ročníky se můžete podívat zde.

Akci každoročně připravuje

veřejně prospěšná organizace Business and Professional Women CR (BPWCR). Přidat se mezi ně, můžet kdykoliv i VY.

Pojďme se vzájemně podpořit a snížit platový rozdíl.