Facebook_header_828x315_02

Už je to tu zas: blíží se Equal Pay Day – Ženy sobě

Na 24. a 25. března připravujeme osmý ročník legendární konference EqualPayDay – Ženy sobě, největší networkingovou akci v České republice. Na páteční pracovně zážitkové konferenci a sobotním mentoringu můžete získat nové podněty k osobnímu i profesnímu rozvoji, sdílet své zkušenosti, setkat se s inspirativními ženami, navazovat kontakty, věnovat se svému osobnímu růstu, nabít se novými zážitky a poznat nové přátele.

 

Tady rozhodně nesmíte chybět!

 

Konference je určena ženám, které chtějí řídit vlastní život, přispět ke zlepšení života dalších žen a nenechávají je lhostejnými změny ve společnosti. Pozor! Páteční pracovně zážitková konference je otevřená i moderním mužům.

Co zažijeme letos? Pátek bude nabitý úžasnými a inspirativními řečníky a čekají vás panelové diskuze. V sobotu máte šanci setkat se prostřednictvím speed mentoringu s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu, diskutovat, ptát se, inspirovat se po dobu jedné hodiny na dané téma. Kulaté stoly začínají v 9 hodin ráno a postupně můžete nashromáždit informace až od 5 mentorek v jednom dni.

EqualPayDay – Ženy sobě je benefiční akcí neziskové organizace Business & Professional Women.

Když totiž ženy táhnou za jeden provaz, dokážou neuvěřitelné věci.

Vstupenky na tuto jedinečnou akci zakoupíte ZDE.

 

ženy sobě

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ODVAHA

Praha, 19. března 2016: Více než dvě desítky vystupujících, přes 300 účastníků páteční konference Ženy sobě, 57 mentorek a 2027 registrací na sobotní speed mentoring. To jsou čísla 7. ročníku akce Equal Pay Day – Ženy sobě, která poukazuje na rozdíl v platech mezi muži a ženami. Ten v České republice činí 22%, což nás řadí na jedno z posledních míst v Evropské unii.

Máme radost, že rok od roku roste zájem žen nejen z velkých firem, ale i podnikatelek o osobní rozvoj. Konferenci jsme dokonce pro obrovský zájem musely přesouvat do většího sálu. Nejde nám o účastnické rekordy, ale o to, že můžeme pro ženy vytvořit inspirativní a spolupracující prostředí a třeba je i motivovat k nějaké změně,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Tyto dva dny jsem si maximálně užila. Je to skvělá akce, která opravdu pomůže všem ženám, ať už nabýt sebevědomí nebo získat velké zkušenosti, které mohou zúročit ve svém soukromém i pracovním životě. Moc si vážím toho, že jsem mohla být jednou z mentorek,“ říká HR ředitelka DHL, Gabriela Kahounová.

Velkou překážkou pro úspěch v práci je často náš vlastní strach,“ upozorňuje HR ředitelka TV Nova Radmila Pinkavová Jirkovská, která byla panelistkou konference i mentorkou akce. „K novým výzvám je potřeba přistupovat otevřeně s tím, že se chci něco naučit. Ženy by k sobě ale neměly být tolik kritické a také by měly mít jasně definovanou vlastní vizi,“ doplňuje Radmila Jirkovská, podle které jsou právě sdílení zkušeností a inspirace hlavními hodnotami akce Equal Pay Day – Ženy sobě.

Na tom, že nejdůležitější pro úspěch je odvaha, se shodlo také všech 24 vystupujících v panelových diskuzích. A mimo jiné poukázali na to, že prezentační dovednosti, schopnost prosadit se a pracovat i s neúspěchem by se měly děti učit již od základní školy. Protože zejména ženy velmi často podceňují svoje znalosti a zkušenosti, a to jak v rámci přijímacích pohovorů, tak v rámci platového vyjednávání.

Speciálním hostem konference byla Simona Stašová. Význam této akce podle ní spočívá hlavně v tom, že dodává ženám odvahu, které mají pořád ještě méně než muži. „Všechno, co dělám, dělám tak, jako by to bylo poprvé a naposledy. Je strašně důležité mít kuráž a nebát se jít za svým cílem.“ Vzkázala účastnicím akce jedna z nejúspěšnějších českých hereček.

A jak akci hodnotí ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku z Plzeňského Prazdroje, Drahomíra Mandíková? „Opět skvělá atmosféra a energie. Každý rok se konference posouvá dopředu a věřím, že si účastnice odnáší více a více podnětů pro sebe a svůj rozvoj.“

Nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Více informací o akci Equal Pay Day – Ženy sobě získáte na: http://www.equalpayday.cz/

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

 

Simona Stasova

SIMONA STAŠOVÁ – SPECIÁLNÍ HOST KONFERENCE ŽENY SOBĚ

V pátek, 18. března vystoupí, jako speciální host konference Ženy sobě, Simona Stašová, jedna z nejobsazovanějších hereček. Simona Stašová ztvárnila několik desítek postav především v televizních filmech a seriálech, ale i velké životní role na divadelní scéně. Sbírá jedno ocenění za druhým, a to i na poli mezinárodním. O její profesionalitě nelze pochybovat a je zároveň důkazem toho, že se opravdová profesionalita vyplácí. 

Sobota, 19. března, bude patřit mentoringu. Podělit se o své zkušenosti je připraveno na 60 mentorek – zkušené manažerky či podnikatelky pomáhají ženám hledat odpovědi na otázky, které si v souvislosti se svou prací, ale i s dalšími životními rolemi kladou. Mentoringový den je zaměřený na podporu ženské sebedůvěry.

V roli mentorek se představí například zakladatelka a prezidentka Nadace Archa Chantal, zároveň herečka a šanzoniérka Chantal Poullain, moderátorka TV Nova Markéta Fialová, producentka, moderátorka a zahraniční reportérka Marcela Škábová a mnoho dalších.

Akce Ženy sobě, která se uskuteční 18. a 19. března v rámci Dne rovnosti platů upozorňuje především na přetrvávající rozdíl v odměňování. V České republice mají ženy na srovnatelných pozicích plat nižší o 22 %. Musejí tedy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby tento rozdíl dohnaly. Den rovnosti platů letos v ČR připadá na 17. března.

Akce je určena všem ženám, které se chtějí rozvíjet, chtějí ovlivňovat svůj vlastní život a zajímají se i o to, jak přispět ke zlepšení života dalších žen.simona stasova 2

 

Logo EPD smal

Ženy pracují zdarma do 17. března

Ženy pracují zdarma do 17. března

Rozdíl v platech mezi muži a ženami je 22%. To znamená, že ženy musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dohnaly. Ženy v České republice dosáhnou stejného výdělku, který jejich mužští kolegové získali do konce loňského roku, až 17. března 2016. Tento den je tedy Dnem rovnosti platů a právě i na tento celospolečenský problém bude 18. a 19. března poukazovat konference Equal Pay Day – Ženy sobě. Pořádá ji nezisková organizace Business & Professional Women.

Česká republika zaujímá v rovnosti platů nejnižší příčky ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Den rovnosti platů se nás tedy velmi týká. „Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2%. Za necelých 6 let tedy klesl o 4 procentní body. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval a ženy se staly ekonomicky nezávislými,“ uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Ženy sice hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, ale neodráží se to ani v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností, znamená ztrátu významného zdroje pro ekonomiku i společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Někteří zaměstnavatelé si už dobře uvědomují výhody genderově vyvážených týmů. Patří mezi ně například Plzeňský Prazdroj, jeho ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku, Drahomíra Mandíková říká:

Je pro nás velmi důležité, abychom měli v pracovních týmech diverzitu, a to na všech úrovních, protože různorodé týmy přinášejí jiné a nové pohledy na řešení různých situací. Je prokázáno, že pokud jsou ve firmách pracovní kolektivy genderově vyvážené, tyto společnosti pak dosahují lepších výsledků než ty, které mají ve vedení pouze muže.  Naše zkušenosti z praxe také potvrzují, že flexibilita a diverzita jsou významnou konkurenční výhodou na trhu práce.“

Drahomíra Mandíková je již tradičně mentorkou akce Equal Pay Day – Ženy sobě.

Nezisková organizace Business & Professional Women, která tuto akci pořádá, podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Studie říkají, že mezi příčiny platové nerovnosti patří mimo jiné  nižší vyjednávací schopnosti žen, menší schopnost prosadit se,  jasně popsat svoje schopnosti a přínos pro firmu. Ženy se také často podceňují a neumí prodat už dosažené výsledky. Naše organizace chce posílit u žen právě tyto znalosti a dovednosti. Pořádáme vzdělávací akce a organizujeme mentoring zejména v oblastech vyjednávání, sebeprezentace, tvorby osobní značky, posilování sebedůvěry a pracovního sebevědomí.“ dodává Lenka Šťastná.

Konference Equal Pay Day – Ženy sobě motivuje ženy k dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji, otevírá celospolečenskou diskusi a upozorňuje na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování.

V ČR stále pokulháváme ve flexibilních formách zaměstnávání, jako jsou kratší úvazky, možnost práce z domova, volitelný počátek a konec směny. (Nemluvě o tom, že tam kde jsou, je zaměstnavatelé často zneužívají.) To v kombinaci s nedostatkem školek a dalších zařízení znemožňuje matkám s malými dětmi svobodnou volbu životní dráhy, tedy např. zda chtějí být s dítětem ještě doma, nebo se již vrátit do zaměstnání (a jak moc). Což má další důsledky, které vidíme ve statistickách: Vysoká nezaměstnanost žen ve srovnání s muži a nízká míra zaměstnanosti žen s dětmi – v ČR je nižší o 35,7 % ve srovnání se zaměstnaností bezdětných žen, což je nejvyšší rozdíl v Evropě! Omezená možnost volby také vede k tomu, že ženy berou i nevyhovující zaměstnání a odrazí se to nakonec v jejich nízkém výdělku.“ doplňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí z Českého statistického úřadu.

Equal Pay Day mimo jiné boří mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Dokazuje to i na 50 mentorek, žen, které obstály v tvrdé konkurenci a z nichž řada stojí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytnou svůj čas a znalosti a ztotožní se tak s myšlenkou podpory žen.

Nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Více informací o akci Equal Pay Day – Ženy sobě získáte na: http://www.equalpayday.cz/.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: Sdílení, Inspirace, Spolupráce

„Ženy sobě“ je nejnavštěvovanější pracovně zážitkovou konferencí v České republice. Je určena všem ženám, které se chtějí rozvíjet, chtějí ovlivňovat svůj vlastní život a zajímají se i o to, jak přispět ke zlepšení života dalších žen.

Letos se sejdeme již posedmé, a to ve dnech 18. a 19. března, v  Clarion Congress Hotel Prague.

Konference se koná v rámci mezinárodního Dne rovnosti platů a je především místem sdílení a inspirace. Je to prostor, kde se můžete setkat se zajímavými ženami českého byznysu, vyslechnout si jejich příběhy a zkušenosti. Letos se budeme věnovat i tomu, jak nás v pracovní roli vnímají muži.

Sobota 19. března bude patřit speed mentoringu. Naše mentorky, zkušené manažerky či podnikatelky, vám pomohou najít odpovědi na otázky, které si možná v souvislosti s prací kladete. Poznáte zajímavé a inspirativní ženy, navážete nové kontakty a také se skvěle pobavíte. Můžete se ptát nebo jen tiše naslouchat. Je jen na vás, jakou roli si zvolíte. Mentoringový den je zaměřený na podporu ženské sebedůvěry. Žádná otázka není špatná. Všechny ženy jsou vítány: od studentek po babičky. Zjistíte, že máme spoustu důvodů, abychom si více věřily. Mentoring je také skvělou příležitostí prezentovat sebe nebo svou firmu a je to také šance nahlédnout do oblastí, které třeba neznáte vůbec nebo jen okrajově. Společný čas u kulatého stolu si určitě užijete.

A komu je určen pátek 18. března? Všem ženám z managementu a vlastníkům firem, odbornicím a odborníkům v oblasti řízení lidí a ve sféře firemní odpovědnosti, ženám, které aktivně pracují na své kariéře, studentkám/studentům a moderním mužům. Setkáte se s příběhem paní Tamar Newberger, manželky amerického velvyslance v ČR, s HR ředitelkou TV Nova – Radmilou Pinkavovou Jirkovskou, HR ředitelkou Plzeňského Prazdroje – Drahomírou Mandíkovou, s ředitelem programu České televize – Milanem Fridrichem a mnoha dalšími.

Hostem konference bude také Simona Stašová.

Pořadatelem je nezisková organizace Business & Professional Women. „Kromě žen podporujeme také charitativní organizace. Letos to je Nadace Archa Chantal a Chantal Poullain bude naší mentorkou,“ říká prezidentka neziskové organizace Business & Professioanal Women, Lenka Šťastná.

Nevíte, co na sebe? To, v čem se budete cítit příjemně, elegantně a pohodlně. Naše konference není ani módní přehlídka, ani módní policie. A pokud máte červenou kabelku, vezměte ji s sebou, bude tam mít, stejně jako vy, spoustu kolegyň!

Zažijte neopakovatelné dny plné ženské energie, silných profesních i životních příběhů a networkingu. Obohatíte se o zkušenosti jiných a stanete se součástí podpůrné komunity zajímavých žen a mužů. Konference představuje ženské vzory na základě sdílení jejich příběhů a profesních strategií.

Můžete se zúčastnit obou dní nebo přijít pouze na mentoring či jen na konferenci. A pro vaše děti bude zajištěno profesionální hlídání dětí zdarma od přenosného koutku Baby Office.

logo EPD

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: Věříme, že úspěch spojuje

Nezisková organizace Business & Professional Women pořádá nejnavštěvovanější pracovně zážitkovou konferenci v ČR – Equal Pay Day – Ženy sobě, na které rozhodně nesmíte chybět! Již 18. a 19. března 2016 v Clarion Congress Hotel Prague.

Pracujete na svojí kariéře? Zajímají vás příběhy úspěšných? Věnujete čas osobnímu rozvoji? Vyzkoušejte sílu sdílení zkušeností formou speed mentoringu a udělejte velký krok ve své kariéře nebo podnikání.

Zažijte neopakovatelné dva dny plné ženské energie, silných profesních i životních příběhů a networkingu. Obohatíte se o zkušenosti jiných a stanete se součástí podpůrné komunity zajímavých žen a mužů. Konference představuje ženské vzory na základě sdílení jejich příběhů a profesních strategií.

Páteční program otevřeme novými pohledy na život a práci. Co je tajemstvím úspěšných firem? Lidé. Co je tajemstvím vašeho úspěchu? Vy! S hostem Tomášem Krejčířem a Radmilou Pinkavovou Jirkovskou z TV Nova. Pokračovat bude Milan Fridrich z České televize, v panelu složeném z top manažerek a manažerů, včetně Drahomíry Mandíkové z Plzeňského Prazdroje, na téma rozdílného přístupu k leadershipu mezi muži a ženami. A na závěr si položíme otázku, co je ještě k úspěchu třeba.

sobotu se prostřednictvím speed mentoringu máte šanci setkat s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu a diskutovat po dobu jedné hodiny na dané téma. Co říká o akci například známá česká investorka Margareta Křížová, na kterou se můžete těšit i letos? „Za prvé smekám klobouk, jelikož vím, co v dnešní době obnáší uspořádat akci, na kterou přijdou lidé. A to ještě akci v takovém obrovském měřítku. Je to obdivuhodné. Za druhé je pro mě milým překvapením a potvrzením toho, co si myslím, že je tolik žen, které si chtějí povídat o normálních věcech. V dnešní době se to trochu zvrhává jenom na diskuzi, proč nemohou být ženy v představenstvech a generální ředitelky společností. Ale to nejsou věci, které ženy řeší. Je zajímá, jak začít, jak se uživit, jak dělat marketing a celkově svoji práci a být při tom spokojená.“

Konference Ženy sobě každým rokem graduje a strhává na sebe velkou pozornost nejen v médiích, ale i mezi ženami, které pracují na svém osobním rozvoji. Jste na rozcestí? Přijďte si pro pořádnou dávku inspirace. Na vaše otázky vám pomohou najít odpovědi odbornice na různé oblasti i naše mentorky – úspěšné ženy z českého byznysu a mimořádné osobnosti. Poznáte zajímavé a inspirující ženy, navážete nové kontakty a také se skvěle pobavíte. Získáte příležitost pro prezentaci sebe nebo své firmy, nahlédnete do oblastí, se kterými jste se zatím setkaly jen okrajově. Hlídání dětí zdarma zajišťuje na akci přenosný koutek Baby Office.

Konference je určena ženám, které mají zájem ovlivnit změny ve vlastních životech, přispět ke zlepšení života dalších žen a nenechávají je lhostejnými změny ve společnosti. Přijďte si užít spolu s tisícovkou dalších žen dny plné novinek, sdílení, zkušeností a inspirac

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

logo EPD

Pracujete na svojí kariéře? Zajímají vás příběhy úspěšných? Věnujete čas osobnímu rozvoji a chcete se o zážitek podělit se svojí kamarádkou?

7. ROČNÍK AKCE ŽENY SOBĚ

Již nyní si můžete pořídit vstupenky na sedmý ročník úspěšné akce ŽENY SOBĚ, která se uskuteční 18. a 19. března 2016. Při platbě do konce ledna získáte vstupenky za akční cenu. Opět vás čekají dva dny plné ženské energie, sdílení, setkávání a zábavy a dárkový voucher může být také pěkným dárkem.

ŽENY SOBĚ je součástí akce Equal Pay Day, která se v ČR bude konat již posedmé a vy se budete moci nechat inspirovat silnými životními i profesními příběhy, osobitými setkáními, praktickými radami a využít podpory od úspěšných žen českého byznysu (mentorek). Akce bude znovu upozorňovat na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování a pozitivně motivovat ženy k jejich dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. Equal Pay Day – Ženy sobě boří mýty o neexistenci úspěšných žen, o jejich rivalitě a neochotě předávat své zkušenosti a postřehy a představuje nové ženské vzory.

Informace o celé akci postupně přidáváme na naše webové stránky, kde se již nyní můžete podívat na minulé ročníky.

Mapa_Evropy_zdroj_Evropska_komise

Od druhého listopadu pracují ženy zadarmo

Na 2. listopad připadá evropský Den rovného odměňování.  Nezisková organizace Business & Professional Women), zahajuje informační kampaň k tomuto celosvětovému problému, která vyvrcholí již7. ročníkem konference Ženy sobě 18. a 19. března 2016. 

Ženy v Evropě odpracují ročně 59 dnů „zdarma“ a rozdíl v odměňování žen a mužů se v rámci Evropy drží na úrovni kolem 16 %. V České republice je tento rozdíl dokonce 22 % a patříme tak mezi státy s největším rozdílem v odměňování žen a mužů v rámci EU.

Statistika_odmenovani_zdroj_Evropska_komise

Statistika odměňování, zdroj Evropská komise

Nezisková organizace Business & Professional Women podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá v růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Studie říkají, že mezi příčiny platové nerovnosti patří (mimo jiné)  nižší vyjednávací schopnosti žen, nižší schopnost prosadit se,  jasně popsat svoje schopnosti, svoje přínosy pro firmu. Ženy se také často podceňují a neumí pracovat se svými předchozími výsledky. Naše organizace se snaží posílit u žen právě tyto znalosti a dovednosti, a proto pořádáme vzdělávací akce a organizujeme mentoring zejména v oblastech vyjednávání, sebeprezentace, tvorby osobní značky, posilování sebedůvěry a pracovního sebevědomí, a to vše formou příběhů, představování žen – vzorů (role models),“ uvádí Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Přesto, že ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné, neodráží se to v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti. Co tedy mohou zaměstnavatelé udělat? „Zveřejňovat nabídku pozic včetně platu, to by hodně pomohlo ženám ve vyjednávání a vytvářet flexibilní pracovní podmínky tak, aby ženy i muži mohli lépe sladit pracovní a rodinný život, neboť většina péče o ostatní členy rodiny stále zůstává převážně na ženách,“ dodává Šťastná.

Pomoci by mohlo také nové opatření, které schválila česká vláda. Bude jím být zveřejňování průměrných platů ve firmách zvlášť za muže a zvlášť za ženy.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

KONFERENCE ŽENY SOBĚ BOŘÍ MÝTY O NEEXISTENCI ÚSPĚŠNÝCH ŽEN

KONFERENCE ŽENY SOBĚ BOŘÍ MÝTY O NEEXISTENCI ÚSPĚŠNÝCH ŽEN
Praha, 17. března

V České republice máme mnoho talentovaných a pracovitých žen, ale přesto nám pořád ještě schází sebevědomí a odvaha. To byl hlavní motiv inspirokonference, která byla součástí již 6. ročníku akce Equal Pay Day – Ženy sobě.
„Ženy v Evropě stráví v průměru 26 dní v měsíci péčí o děti, zatímco muži takto stráví 9 dní v měsíci,“ připomněla Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Tyto rozdíly v zapojení do péče přispívají k nerovnosti žen a mužů na pracovním trhu. Věra Jourová v  této souvislosti upozornila na to, že péče znesnadňuje přístup k placenému zaměstnání, což ve svém důsledku vede také k tomu, že ženy pobírají nižší penze než muži. „39 procent je průměrný rozdíl v penzích mezi muži a ženami v Evropské unii. Jako eurokomisařka jsem odhodlaná využít všech nástrojů, které mám k dispozici, abychom řešili rozdíly v platech žen a mužů,“ uvedla komisařka Jourová, která vysoce ocenila právě tuto konferenci, která přispívá k tomu, aby ženy našly odvahu a sebevědomí se do pracovního procesu plně zapojit.
Konference se dnes zúčastnily tři stovky žen. „Podle informací od účastnic je naše konference inspirací pro řadu dalších organizací, které setkání v podobném duchu začaly také pořádat. Pevně věřím, že spolupráce mezi ženami může přinést užitek nejen ženám samotným, ale i celé společnosti,“ říká Lenka Štastná, prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women.
„Chtějí-li ženy být v byznysu úspěšné, musejí vědět, co chtějí a znát svoje práva,“ říká Shigeri Takamatsu, někdejší ředitelka marketingu a PR firmy Cartier.
„Nechte se inspirovat i muži. Nemusíte být dokonalé, abyste získaly práci snů, ale musíte mít odvahu to zkusit. Dělejte věci vědomě. Život je jen jeden, nedá se rozdělit na osobní a pracovní.  Pusťte se vesel! To jsou asi hlavní sdělení, která si z konference odnáším, a která jsou i pro mě velmi inspirativní,“ říká Lenka Kousková, zakladatelka portálu Kariéra pro ženy a jedna z 53 mentorek akce Equal Pay Day – Ženy sobě.
Inspirokonference je součástí 6. ročníku Equal Pay Day, kterou tradičně organizuje nezisková organizace Business & Professional Women. Letošní ročník nese název Ženy sobě. Konference se zúčastnilo 300 žen a součástí programu je také mentoring, na který se zaregistrovalo 1680 žen.

Kontakt pro média:
Tereza Melišová
PR Manažerka
+420 774 996 628
tereza.melisova@bpwcr.cz

NEJVĚTŠÍ AKCE PRO ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE SE BLÍŽÍ

Již příští týden, 17. a 18. dubna, proběhne v Clarion Congress Hotel Prague 6. ročník konference úspěšných žen – Ženy sobě. Jedná se o největší setkání tohoto typu v České republice, které si klade za cíl přispět ke snížení rozdílu mezi platy obou pohlaví. Ženy berou na stejných pozicích o 21% méně než muži, což reálně znamená, že musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dohnaly.

V dnešní době musí ženy zastoupit ženskou (a často i mužskou) roli s plným nasazením. Očekává se od nich, že budou stále plné energie, oplývat úsměvy, budou skvělé matky a budovat si kariéru. Očekává se to stejné i od mužů? A pokud ano, děje se to za stejných podmínek? Proto na podporu žen pořádá nezisková organizace Business & Professional Women tuto akci, na které se můžete nechat inspirovat silnými životními i profesními příběhy, osobitými setkáními, praktickými radami a využít vzájemné podpory od úspěšných žen českého byznysu (mentorek), které akci podporují.

Česká republika je v Evropě na posledních příčkách v rovnosti platů, a proto se tento problém týká i nás. „Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2%. Za necelých 6 let tedy klesl o 5 %. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval, a aby se vyrovnaly podmínky pro vstup žen do rozhodovacích pozic,“ uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women.

Konference chce vyvolat celospolečenskou diskusi a upozornit na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování a pozitivně motivovat ženy k jejich dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. Boří mýty o neexistenci úspěšných žen, o jejich rivalitě a neochotě předávat své zkušenosti a postřehy, představuje nové ženské vzory. U kulatých stolů bude své zkušenosti předávat více než 50 žen, které obstály v tvrdé konkurenci trhu práce a staly se špičkami svých oborů. Ty bez nároku na honorář poskytly svůj čas a znalosti a ztotožnily se tak s myšlenkou podpory žen.

Na akci, která je letos poprvé dvoudenní, se bude diskutovat nad otázkami jak sladit kariéru s rodinou, čím zaujmout vytouženého zaměstnavatele, jak si zvýšit sebevědomí, jak lépe vyjednávat apod. Konference přinese cenné informace nejen všem ženám, které chtějí postupovat ve své kariéře, seberealizovat se a umět své schopnosti a znalosti opravdu zúročit, ale je určena také pro management, vlastníky firem, HR odborníky, CSR odborníky, aktivní ženy v kariéře a profesionálky.

Na konferenci úspěšných žen se setkáte například s Věrou Jourovou, českou političkou, podnikatelkou a právničkou, která od listopadu 2014 působí jako Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově evropské komisi. Dozvíme se ale například i inspirující příběh Shigeri Takamatsu, marketingové ředitelky v Cartieru, i to, jak tato světově úspěšná manažerka vyřešila známé dilema rodina a kariéra. Mezi mentorkami se objeví takové osobnosti, jako Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku v Plzeňském Prazdroji, Veronika Brázdilová, generální ředitelka XEROX Czech Republic, Monika Fenyková, generální ředitelka Yventech, Lenka Hejduková, partnerka Havel a Holásek, ale i ženy známé z TV obrazovek, jako Markéta Fialová nebo Mirka Čejková a mnohé další.

„Příběhy žen v kontextu jejich životních zkušeností a současné kariéry je to, co bychom chtěly nabídnout především. Chceme propojit ženy dohromady. Ty, které už určitou cestu ve svém životě prošly, mohou usnadnit život svým následovnicím. A na to se zaměřuje jak konference, tak hlavně druhý den, který je věnován mentoringu,“ dodává Lenka Šťastná.

Konference Ženy sobě i letos podporuje charitativní organizaci. Pro letošní rok se jedná o nadační fond Qiido, který se zaměřuje na vzdělání mimořádně intelektově nadaných dětí.

Přijďte si s námi užít dva dny plné ženské energie.

Další informace se dozvíte na www.equalpayday.cz nebo https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech