23032470_1854905624539171_6566854583605097104_n

Od dnešního dne pracují ženy v Evropě zdarma

Praha, 3. listopadu: Na dnešní den připadá Evropský den rovného odměňování. Česká republika se nemá čím chlubit, dlouhodobě se umísťuje na předposledním místě v Evropě s rozdílem 22,5 % oproti 16 % unijního průměru. Ženy tak berou průměrně o 6748 Kč měsíčně méně.

„V některých zaměstnáních jsou rozdíly ještě mnohem vyšší, například u řídících pracovníků dosahuje rozdíl 45 %, u zprostředkovatelů finančních transakcí dokonce 50 %. Tím nejsou poškozeny pouze ženy, ale celé rodiny, jejichž rodinný rozpočet se tím významně snižuje. Česká republika se v této problematice řadí mezi zaostalé země, které problém dlouhodobě neřeší. My k této problematice připravujeme na 13. a 14. dubna 2018 již 9. ročník konference Equal Pay Day neboli Den za rovnost platů, na které ženy diskutují o tom, jak tuto situaci řešit, jak se lépe uplatnit na trhu práce, jak budovat svoji kariéru, jak sladit svou práci s rodinným životem a o řadě dalších témat s prací souvisejících,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women CR z.s., která akci Equal Pay Day pořádá.

Podle nově vydané studie „Aktuální rozdíly v odměňování mužů a žen v ČR“, kterou nechalo vypracovat ministerstvo práce a sociálních věcí, je ženská práce podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích. Jednou z příčin Gender Pay Gay je netransparentní odměňování, dále nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny a stereotypní volby povolání u žen a mužů

„Vysoká nerovnost v odměňování má významné negativní důsledky pro celou ekonomiku. Ženy představují 61 % absolventek vysokých škol a jejich vysoké vzdělání často zůstává nevyužito.  Studiemi je prokázáno, že zvýšení příležitostí uplatnění žen zvyšuje ekonomický růst,doplňuje Lenka Šťastná.

Více informací o akci Equal Pay Day – Ženy sobě získáte na: http://www.equalpayday.cz/.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

equal pay day

Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ: největší networkingová akce pro ženy v Evropě

Praha, 25. března 2017: 30 spíkrů, 360 účastnic a účastníků páteční části konference, 60 mentorek a 2031 registrací na sobotní mentoringovou část. To jsou čísla osmého ročníku akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, která proběhla 24. a 25. března v Clarion Congress Hotel Prague. Cílem této akce, kterou pořádá nezisková organizace Business & Professional Women CR, je diskutovat o tématech spojených s profesní realizací žen, o kterých se příliš nemluví.

mirek_lepeska

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ chce podpořit ženy, aby mohly být samy sebou, a přitom se neomlouvat za úspěch, za svoje sny a za to, že jsou schopny je realizovat.

„Když člověk něco chce, musí začít u sebe. Je třeba vyjít ze své komfortní zóny a začít jednat. Vždycky je něco, co můžeme zlepšit, změnit, naučit se, a tím se posunout blíž k úspěchu. Můžeme změnit postoj ke světu, přístup k vnímání problému nebo způsob myšlení,“ říká prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women Lenka Šťastná.

Dlouhodobým záměrem konference je spojit ženy, které se mohou vzájemně inspirovat, sdílet svoje příběhy, ukázat si možnosti a nové cesty a podpořit se. Akce přivádí nové ženské vzory a podporuje tak ženy v jejich úsilí růst, rozvíjet se a tvořit.

Páteční konferenci zahájila její excelence Victoria Li – velvyslankyně Švédska, z Londýna přiletěla se svým podnikatelským příběhem Antonia Burrell, která je považována za guru RAW kosmetiky a vystoupila celá řada dalších osobností.

„V letošním ročníku vidím zase obrovský posun dopředu. Jsem nadšená, že jsme otevřely téma feminismu, a to i díky paní velvyslankyni. Celá diskuse se přesunula přesně tam, jak je tento rok konference designovaná. A to ke krásné spolupráci mužů a žen. Měli jsme moderátorskou dvojici muže a ženu, duety mužů a žen a celkově byla konference velmi inspirativní a plná energie,“ říká Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace z Plzeňského Prazdroje.

V sobotu měly ženy příležitost setkat se u kulatých stolů se 60 ženami z různých oborů a vyměnit si s nimi zkušenosti na předem dané téma. Kulaté stoly začaly v 9 hodin ráno a postupně bylo možné získat informace až od 5 mentorek v jednom dni.

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je benefiční akcí neziskové organizace Business & Professional Women CR, která podporuje ženy celoročně. Účastnice konference formou tomboly vybraly finanční prostředky pro Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, jehož patronkou je Lucie Borhyová.

miroslav_petnik

Devátý ročník akce se bude konat 13. a 14. dubna 2018.

Více informací o akci naleznete na www.mentorky.cz

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

equal pay day

Ženy pracují zdarma do 18. března

Rozdíl v platech mezi muži a ženami je v České republice 22,5 %. To znamená, že ženy musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dorovnaly. Ženy v České republice dosáhnou stejného výdělku, který jejich mužští kolegové získali do konce loňského roku, až 18. března 2017. Tento den je tedy Dnem rovnosti platů, a právě i na tento celospolečenský problém bude 24. a 25. března poukazovat konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ. Pořádá ji nezisková organizace Business & Professional Women ČR.

Česká republika je v rámci rovnosti platů na jednom z posledních míst ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Den rovnosti platů se nás tedy velmi týká. Je to symbolický den, podobný Dni daňové svobody a je to určitě dobrá příležitost pro diskuzi o příčinách tak velkého rozdílu a hledání řešení, jak se s touto nepříznivou situací vyrovnat,“ uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women ČR.

Ženy sice hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, ale v jejich odměňování se to neodráží. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností, znamená ztrátu významného zdroje pro ekonomiku i společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

„Současný rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22, 5 % – řadíme se tak na druhé nejhorší místo z celé EU. Průměr evropských zemí aktuálně činí 16, 7 %. Nižší platy a mzdy žen mají zásadní negativní dopad na rozpočty rodin – ročně jim tak v rozpočtu chybí cca 80.000 Kč a v důsledku ovlivňují celé hospodářství. Společným cílem projektu MPSV „22 % K ROVNOSTI“ a BPW je odstranit příčiny nerovného odměňování a dělat osvětovou kampaň problematice nerovného odměňování,“ uvádí Eva Ferrarová, vedoucí projektu 22 % K ROVNOSTI z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Pokud mají ženy uspět, potřebují především zdravé sebevědomí, a proto jsem se pustila do téhle práce a když to hodně zjednoduším, tak moje základní myšlenka je hledat nové ženské vzory. Ukázat ženám cesty, po kterých jdou jejich kolegyně. Jestli ženy za muži v něčem zaostávají, tak je to taková ta vzájemná solidarita,“ dodává Lenka Šťastná.

Konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ motivuje ženy k dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji, otevírá celospolečenskou diskusi a upozorňuje na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování.

Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ mimo jiné boří mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Dokazuje to i na 60 mentorek, žen, které obstály v tvrdé konkurenci a z nichž řada stojí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytnou svůj čas a znalosti a ztotožní se tak s myšlenkou podpory žen.

Více informací o akci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ získáte na: www.mentorky.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

equal pay day

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ jediná konference svého druhu v České republice

Již 24. a 25. března 2017 proběhne v Clarion Congress Hotel Prague 8. ročník konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, která je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži, jelikož ženy na srovnatelných pozicích vydělávají méně než muži. Česká republika je s rozdílem 22,5 % na jednom z posledních míst v Evropě. Dvoudenní konference ŽENY SOBĚ je největší pracovně zážitkovou konferencí v České republice. Na páteční část, jejímž poselstvím je naprostá nezbytnost změny v chování firem i žen samotných v oblasti rovných příležitostí navazuje sobotní praktická část – 60 žen českého byznysu bude předávat své zkušenosti ostatním ženám. Ženy pozitivně hodnotí tuto konferenci zejména z důvodu velmi rychlého posunu v osobním rozvoji.

V pátek čekají účastníky panelové diskuze, duety na vybraná témata, podnikatelské příběhy z Čech i ze zahraničí. Otevřou se témata vzájemného dialogu mezi muži a ženami v zaměstnání, rozdílech v přístupu k leadershipu, důležitosti diverzity pro rozvoj firem, hledat budeme přístupy, které umožní tisícům žen návrat do korporací po rodičovské dovolené. Vystoupí manažeři a manažerky ze 7 zemí, zajištěno bude simultánní tlumočení. Konferenci zahájí paní Victoria Li – velvyslankyně Švédska, hlavním spíkrem je Boyan Neytchev – Managing Director Bel Central Europe, panely povedou Drahomíra Mandíková – ředitelka firemních vztahů a komunikace Pilsner Urquel a Gabriela Kahounová - HR Director DHL Supply Chain, z Londýna přiletí se svým podnikatelským příběhem Antonia Burrell, která je považována za guru RAW kosmetiky a celá řada dalších osobností.  Konferenci obohatí i vystoupení moderátorů TV NOVA Reye Korantenga a Lucie Borhyové.

V sobotu budou mít ženy příležitost setkat se u kulatých stolů se 60 ženami z různých oborů a vyměnit si s nimi zkušenosti na předem dané téma. Kulaté stoly začnou v 9 hodin ráno a postupně bude možné získat informace až od 5 mentorek v jednom dni.  Mezi mentorkami 8. ročníku budou například Hana Púllová – generální ředitelka společnosti Randstad, Michaela Hrdličková, generální ředitelka  společnosti Biogen, která v letošním roce vyhrála ve své kategorii v soutěži TOP ženy Česka, Lucie  Urválková Místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka (CFO) UNIQA pojišťovny, Miloslava Mezerová, ředitelka divize personální a finanční , Řízení letového provozu, Olga Stanley ze společnosti Rossman, Dita Stejskalová, CEO Ogilvy, Veronika Brázdilová, generální ředitelka pro ČR,SR, Maďarsko společnosti Xerox, Mirka Čejková, konzultantka, podnikatelka, ředitelka Nadačního fondu, Markéta Fialová, moderátorka TV Nova. A mnoho dalších.

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je benefiční akcí neziskové organizace Business & Professional Women CR, která podporuje ženy celoročně. Účastnice konference formou tomboly vyberou prostředky pro Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, jehož patronkou je Lucie Borhyová.

Více informací o akci naleznete na www.equalpayday.cz

equal pay day

NA NEJVĚTŠÍ NETWORKINGOVOU AKCI V ČESKÉ REPUBLICE PŘILETÍ GURU RAW KOSMETIKY

Antonia_Burrell_BlogNa osmý ročník legendární konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ, která proběhne 24. a 25. března v Clarion Congress Hotel Prague, přiletí z Anglie Antonia Burrell, která je již po téměř dvě desetiletí považována za opravdovou kosmetickou guru. Konference bude skutečně mezinárodní, kromě vystoupení velvyslankyně Švédska, Victorie Li, uslyšíme příběhy více než dvacítky manažerek a manažerů původem z osmi zemí.

Páteční pracovně zážitková konference bude nabitá úžasnými a inspirativními řečníky, účastníky čekají panelové diskuze a duely. Vystoupí například Boyan Neytchev – ředitel společnosti Bel, Loredana Popasav – Associate Coach Making Change Work, Grant McKenzie – Marketing & Innovation Director Plzeňský Prazdroj a další.

V sobotu mají ženy šanci setkat se prostřednictvím speed mentoringu s 60 úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu, diskutovat, ptát se, inspirovat se po dobu jedné hodiny na dané téma. Kulaté stoly začínají v 9 hodin ráno a postupně můžete nashromáždit informace až od 5 mentorek v jednom dni. Mezi mentorkami 8. ročníku budou například Mirka Čejková, Nicol Lenertová, Michaela Hrdličková, ze společnosti Biogen, která v letošním roce vyhrála ve své kategorii v soutěži TOP ženy Česka, Olga Stanley ze společnosti Rossman, Dita Stejskalová, ředitelka společnosti Ogilvy, Drahomíra Mandíková, členka představenstva Plzeňského Prazdroje, Veronika Brázdilová, generální ředitelka Xeroxu a mnoho dalších.

Veškeré další informace naleznete na www.mentorky.cz, kde můžete i zakoupit vstupenky.

Konferenci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ pořádá nezisková organizace Business & Professional Women, jejíž prezidentka Lenka Šťastná říká: „Pomáhám ženám v tom, aby našly cesty, jak se vzájemně podpořit, sdílet svoje zkušenosti, inspirovat se. Hledám zajímavé osobnosti, které jsou ochotny podělit se o svoje životní příběhy. Vlastně se dá říct, že hledám nové ženské vzory. Myslím, že je důležité, aby se ženy o své zkušenosti dělily.“

 

Facebook_header_828x315_02

Už je to tu zas: blíží se Equal Pay Day – Ženy sobě

Na 24. a 25. března připravujeme osmý ročník legendární konference EqualPayDay – Ženy sobě, největší networkingovou akci v České republice. Na páteční pracovně zážitkové konferenci a sobotním mentoringu můžete získat nové podněty k osobnímu i profesnímu rozvoji, sdílet své zkušenosti, setkat se s inspirativními ženami, navazovat kontakty, věnovat se svému osobnímu růstu, nabít se novými zážitky a poznat nové přátele.

 

Tady rozhodně nesmíte chybět!

 

Konference je určena ženám, které chtějí řídit vlastní život, přispět ke zlepšení života dalších žen a nenechávají je lhostejnými změny ve společnosti. Pozor! Páteční pracovně zážitková konference je otevřená i moderním mužům.

Co zažijeme letos? Pátek bude nabitý úžasnými a inspirativními řečníky a čekají vás panelové diskuze. V sobotu máte šanci setkat se prostřednictvím speed mentoringu s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu, diskutovat, ptát se, inspirovat se po dobu jedné hodiny na dané téma. Kulaté stoly začínají v 9 hodin ráno a postupně můžete nashromáždit informace až od 5 mentorek v jednom dni.

EqualPayDay – Ženy sobě je benefiční akcí neziskové organizace Business & Professional Women.

Když totiž ženy táhnou za jeden provaz, dokážou neuvěřitelné věci.

Vstupenky na tuto jedinečnou akci zakoupíte ZDE.

 

ženy sobě

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ODVAHA

Praha, 19. března 2016: Více než dvě desítky vystupujících, přes 300 účastníků páteční konference Ženy sobě, 57 mentorek a 2027 registrací na sobotní speed mentoring. To jsou čísla 7. ročníku akce Equal Pay Day – Ženy sobě, která poukazuje na rozdíl v platech mezi muži a ženami. Ten v České republice činí 22%, což nás řadí na jedno z posledních míst v Evropské unii.

Máme radost, že rok od roku roste zájem žen nejen z velkých firem, ale i podnikatelek o osobní rozvoj. Konferenci jsme dokonce pro obrovský zájem musely přesouvat do většího sálu. Nejde nám o účastnické rekordy, ale o to, že můžeme pro ženy vytvořit inspirativní a spolupracující prostředí a třeba je i motivovat k nějaké změně,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Tyto dva dny jsem si maximálně užila. Je to skvělá akce, která opravdu pomůže všem ženám, ať už nabýt sebevědomí nebo získat velké zkušenosti, které mohou zúročit ve svém soukromém i pracovním životě. Moc si vážím toho, že jsem mohla být jednou z mentorek,“ říká HR ředitelka DHL, Gabriela Kahounová.

Velkou překážkou pro úspěch v práci je často náš vlastní strach,“ upozorňuje HR ředitelka TV Nova Radmila Pinkavová Jirkovská, která byla panelistkou konference i mentorkou akce. „K novým výzvám je potřeba přistupovat otevřeně s tím, že se chci něco naučit. Ženy by k sobě ale neměly být tolik kritické a také by měly mít jasně definovanou vlastní vizi,“ doplňuje Radmila Jirkovská, podle které jsou právě sdílení zkušeností a inspirace hlavními hodnotami akce Equal Pay Day – Ženy sobě.

Na tom, že nejdůležitější pro úspěch je odvaha, se shodlo také všech 24 vystupujících v panelových diskuzích. A mimo jiné poukázali na to, že prezentační dovednosti, schopnost prosadit se a pracovat i s neúspěchem by se měly děti učit již od základní školy. Protože zejména ženy velmi často podceňují svoje znalosti a zkušenosti, a to jak v rámci přijímacích pohovorů, tak v rámci platového vyjednávání.

Speciálním hostem konference byla Simona Stašová. Význam této akce podle ní spočívá hlavně v tom, že dodává ženám odvahu, které mají pořád ještě méně než muži. „Všechno, co dělám, dělám tak, jako by to bylo poprvé a naposledy. Je strašně důležité mít kuráž a nebát se jít za svým cílem.“ Vzkázala účastnicím akce jedna z nejúspěšnějších českých hereček.

A jak akci hodnotí ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku z Plzeňského Prazdroje, Drahomíra Mandíková? „Opět skvělá atmosféra a energie. Každý rok se konference posouvá dopředu a věřím, že si účastnice odnáší více a více podnětů pro sebe a svůj rozvoj.“

Nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Více informací o akci Equal Pay Day – Ženy sobě získáte na: http://www.equalpayday.cz/

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

 

Simona Stasova

SIMONA STAŠOVÁ – SPECIÁLNÍ HOST KONFERENCE ŽENY SOBĚ

V pátek, 18. března vystoupí, jako speciální host konference Ženy sobě, Simona Stašová, jedna z nejobsazovanějších hereček. Simona Stašová ztvárnila několik desítek postav především v televizních filmech a seriálech, ale i velké životní role na divadelní scéně. Sbírá jedno ocenění za druhým, a to i na poli mezinárodním. O její profesionalitě nelze pochybovat a je zároveň důkazem toho, že se opravdová profesionalita vyplácí. 

Sobota, 19. března, bude patřit mentoringu. Podělit se o své zkušenosti je připraveno na 60 mentorek – zkušené manažerky či podnikatelky pomáhají ženám hledat odpovědi na otázky, které si v souvislosti se svou prací, ale i s dalšími životními rolemi kladou. Mentoringový den je zaměřený na podporu ženské sebedůvěry.

V roli mentorek se představí například zakladatelka a prezidentka Nadace Archa Chantal, zároveň herečka a šanzoniérka Chantal Poullain, moderátorka TV Nova Markéta Fialová, producentka, moderátorka a zahraniční reportérka Marcela Škábová a mnoho dalších.

Akce Ženy sobě, která se uskuteční 18. a 19. března v rámci Dne rovnosti platů upozorňuje především na přetrvávající rozdíl v odměňování. V České republice mají ženy na srovnatelných pozicích plat nižší o 22 %. Musejí tedy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby tento rozdíl dohnaly. Den rovnosti platů letos v ČR připadá na 17. března.

Akce je určena všem ženám, které se chtějí rozvíjet, chtějí ovlivňovat svůj vlastní život a zajímají se i o to, jak přispět ke zlepšení života dalších žen.simona stasova 2

 

Logo EPD smal

Ženy pracují zdarma do 17. března

Ženy pracují zdarma do 17. března

Rozdíl v platech mezi muži a ženami je 22%. To znamená, že ženy musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dohnaly. Ženy v České republice dosáhnou stejného výdělku, který jejich mužští kolegové získali do konce loňského roku, až 17. března 2016. Tento den je tedy Dnem rovnosti platů a právě i na tento celospolečenský problém bude 18. a 19. března poukazovat konference Equal Pay Day – Ženy sobě. Pořádá ji nezisková organizace Business & Professional Women.

Česká republika zaujímá v rovnosti platů nejnižší příčky ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Den rovnosti platů se nás tedy velmi týká. „Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2%. Za necelých 6 let tedy klesl o 4 procentní body. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval a ženy se staly ekonomicky nezávislými,“ uvádí Ing. Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Ženy sice hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, ale neodráží se to ani v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností, znamená ztrátu významného zdroje pro ekonomiku i společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Někteří zaměstnavatelé si už dobře uvědomují výhody genderově vyvážených týmů. Patří mezi ně například Plzeňský Prazdroj, jeho ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku, Drahomíra Mandíková říká:

Je pro nás velmi důležité, abychom měli v pracovních týmech diverzitu, a to na všech úrovních, protože různorodé týmy přinášejí jiné a nové pohledy na řešení různých situací. Je prokázáno, že pokud jsou ve firmách pracovní kolektivy genderově vyvážené, tyto společnosti pak dosahují lepších výsledků než ty, které mají ve vedení pouze muže.  Naše zkušenosti z praxe také potvrzují, že flexibilita a diverzita jsou významnou konkurenční výhodou na trhu práce.“

Drahomíra Mandíková je již tradičně mentorkou akce Equal Pay Day – Ženy sobě.

Nezisková organizace Business & Professional Women, která tuto akci pořádá, podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Studie říkají, že mezi příčiny platové nerovnosti patří mimo jiné  nižší vyjednávací schopnosti žen, menší schopnost prosadit se,  jasně popsat svoje schopnosti a přínos pro firmu. Ženy se také často podceňují a neumí prodat už dosažené výsledky. Naše organizace chce posílit u žen právě tyto znalosti a dovednosti. Pořádáme vzdělávací akce a organizujeme mentoring zejména v oblastech vyjednávání, sebeprezentace, tvorby osobní značky, posilování sebedůvěry a pracovního sebevědomí.“ dodává Lenka Šťastná.

Konference Equal Pay Day – Ženy sobě motivuje ženy k dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji, otevírá celospolečenskou diskusi a upozorňuje na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování.

V ČR stále pokulháváme ve flexibilních formách zaměstnávání, jako jsou kratší úvazky, možnost práce z domova, volitelný počátek a konec směny. (Nemluvě o tom, že tam kde jsou, je zaměstnavatelé často zneužívají.) To v kombinaci s nedostatkem školek a dalších zařízení znemožňuje matkám s malými dětmi svobodnou volbu životní dráhy, tedy např. zda chtějí být s dítětem ještě doma, nebo se již vrátit do zaměstnání (a jak moc). Což má další důsledky, které vidíme ve statistickách: Vysoká nezaměstnanost žen ve srovnání s muži a nízká míra zaměstnanosti žen s dětmi – v ČR je nižší o 35,7 % ve srovnání se zaměstnaností bezdětných žen, což je nejvyšší rozdíl v Evropě! Omezená možnost volby také vede k tomu, že ženy berou i nevyhovující zaměstnání a odrazí se to nakonec v jejich nízkém výdělku.“ doplňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí z Českého statistického úřadu.

Equal Pay Day mimo jiné boří mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Dokazuje to i na 50 mentorek, žen, které obstály v tvrdé konkurenci a z nichž řada stojí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytnou svůj čas a znalosti a ztotožní se tak s myšlenkou podpory žen.

Nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Více informací o akci Equal Pay Day – Ženy sobě získáte na: http://www.equalpayday.cz/.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: Sdílení, Inspirace, Spolupráce

„Ženy sobě“ je nejnavštěvovanější pracovně zážitkovou konferencí v České republice. Je určena všem ženám, které se chtějí rozvíjet, chtějí ovlivňovat svůj vlastní život a zajímají se i o to, jak přispět ke zlepšení života dalších žen.

Letos se sejdeme již posedmé, a to ve dnech 18. a 19. března, v  Clarion Congress Hotel Prague.

Konference se koná v rámci mezinárodního Dne rovnosti platů a je především místem sdílení a inspirace. Je to prostor, kde se můžete setkat se zajímavými ženami českého byznysu, vyslechnout si jejich příběhy a zkušenosti. Letos se budeme věnovat i tomu, jak nás v pracovní roli vnímají muži.

Sobota 19. března bude patřit speed mentoringu. Naše mentorky, zkušené manažerky či podnikatelky, vám pomohou najít odpovědi na otázky, které si možná v souvislosti s prací kladete. Poznáte zajímavé a inspirativní ženy, navážete nové kontakty a také se skvěle pobavíte. Můžete se ptát nebo jen tiše naslouchat. Je jen na vás, jakou roli si zvolíte. Mentoringový den je zaměřený na podporu ženské sebedůvěry. Žádná otázka není špatná. Všechny ženy jsou vítány: od studentek po babičky. Zjistíte, že máme spoustu důvodů, abychom si více věřily. Mentoring je také skvělou příležitostí prezentovat sebe nebo svou firmu a je to také šance nahlédnout do oblastí, které třeba neznáte vůbec nebo jen okrajově. Společný čas u kulatého stolu si určitě užijete.

A komu je určen pátek 18. března? Všem ženám z managementu a vlastníkům firem, odbornicím a odborníkům v oblasti řízení lidí a ve sféře firemní odpovědnosti, ženám, které aktivně pracují na své kariéře, studentkám/studentům a moderním mužům. Setkáte se s příběhem paní Tamar Newberger, manželky amerického velvyslance v ČR, s HR ředitelkou TV Nova – Radmilou Pinkavovou Jirkovskou, HR ředitelkou Plzeňského Prazdroje – Drahomírou Mandíkovou, s ředitelem programu České televize – Milanem Fridrichem a mnoha dalšími.

Hostem konference bude také Simona Stašová.

Pořadatelem je nezisková organizace Business & Professional Women. „Kromě žen podporujeme také charitativní organizace. Letos to je Nadace Archa Chantal a Chantal Poullain bude naší mentorkou,“ říká prezidentka neziskové organizace Business & Professioanal Women, Lenka Šťastná.

Nevíte, co na sebe? To, v čem se budete cítit příjemně, elegantně a pohodlně. Naše konference není ani módní přehlídka, ani módní policie. A pokud máte červenou kabelku, vezměte ji s sebou, bude tam mít, stejně jako vy, spoustu kolegyň!

Zažijte neopakovatelné dny plné ženské energie, silných profesních i životních příběhů a networkingu. Obohatíte se o zkušenosti jiných a stanete se součástí podpůrné komunity zajímavých žen a mužů. Konference představuje ženské vzory na základě sdílení jejich příběhů a profesních strategií.

Můžete se zúčastnit obou dní nebo přijít pouze na mentoring či jen na konferenci. A pro vaše děti bude zajištěno profesionální hlídání dětí zdarma od přenosného koutku Baby Office.