Equal Pay Day

Mapa_Evropy_zdroj_Evropska_komise

Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů je celosvětovou akcí s dlouholetou tradicí, která se koná z důvodu platové nerovnosti. Ženy totiž na stejných pozicích vydělávají méně než muži. V České republice to je stále o 22% méně a řadí nás to tak na jedno z posledních míst v Evropě.

Podívejte se na animaci od Evropské komise, která se tímto tématem začala intenzivně zabývat.

Den rovnosti platů vychází každý rok na měsíc březen. V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

Proto i tento rok již po sedmé organizujeme konferenci Equal Pay Day – Ženy sobě, které se pravidelně účastní kolem tisícovky žen a vy se na ní můžete dozvědět cenné informace a praktické rady, které jsou uplatnitelné nejen při budování a posilování kariéry.

Z webových stránek Evropské komise

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Equal Pay Day v České Republice

Statistika_odmenovani_zdroj_Evropska_komise

V České republice se bude v roce 2016 konat již 7. ročník EPD s názvem ŽENY SOBĚ a proběhne 18. a 19. března 2016. Sledujte aktuality na našem webu.

Proč akci pořádáme?

  • protože podporujeme ženy v jejich ekonomické nezávislosti
  • chceme, aby měly ženy stejná práva a podmínky
  • podporujeme ženy, aby si více věřily
  • probouzíme v ženách sílu a nabíjíme je energií

Symbol akce

Symbolem akce je tradičně červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech, jelikož právě červená znamená v účetnictví ztrátu. Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami tak vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

Na úspěšné minulé ročníky se můžete podívat zde.

Akci každoročně připravuje

český klub mezinárodní federace Business and Professional Women (BPW) s pobočkami ve více jak 95 zemích světa. BPW International má poradní status u OSN Hospodářské a sociální radě ( ECOSOC ) a participativní postavení v Radě Evropy.  Jejími členy jsou vlivné ženy ve vedoucích pozicích, podnikatelky, živnostnice a manažerky.

Pojďme se vzájemně podpořit, motivovat a inspirovat!