Petrovova MarieCelou konferencí nás provede MARIE PETROVOVÁ.

Rozhodla jsem se podnikat, protože chci být rozhodující silou ve svém životě. A také protože nechci čekat na to, až mi někdo něco dá. Je to po čertech těžké. Ale baví mě to. Věřím v odvahu, práci a dobré konce. 

Silné stránky: optimismus, odvaha, vytrvalost, otevřenost novým nápadům a myšlenkám

Moderátorské heslo:  V heslech mluví Twitter. Dávám přednost celým větám, někdy dokonce i souvětím.